Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Prof. dr Vladeta Jerotić (1924–2018) 
Jedan od osnivača i višegodišnji

počasni predsednik Srpskog Analitičkog Društva (SAD)

Psihijatar, psihoterapeut, Individualni član IAAP
Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti
   

Ivana Radovanović Novaković  
Predsednik Srpskog Analitičkog Društva 
Serbian Analytical Society (SAS)

Diplomirani psiholog

Geštalt psihoterapeut 

IAAP Router

Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPTS)

Član Evropske asocijacije geštalt terapeuta (EAGT)
 

   

 

 Georgije Vuletić

 Doktor nauka - psihološke nauke

 Diplomirani inženjer elektronike i telekomunikacija

 Analitički orijentisani psihoterapeut

 Član SDPTS, Provisional IAAP Member

 Predsednik SAD od jula 2013. do septembra 2018.

 

Jelena Sladojević Matić 

Doktor nauka - psihološke nauke

Jungovski analitičar, Individualni član IAAP

Član SDPTS i član Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP)

Predsednik SAD od oktobra 2007. do jula 2013.

 

Marijana Popović
Doktor nauka - psihološke nauke
Jungovski analitičar, Individualni član IAAP
Član SDPTS i član Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).

 

Marko Vuković 

Dr med. specijalista psihijatrije

Jungovski analitičar, Individualni član IAAP
Član SDPTS i Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).
 

Bojana Stamenković Rudić 
Dr med. specijalista psihijatrije

Jungovski analitičar, Individualni član IAAP.
Član SDPTS i Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).
 

Elisabetta Iberni

Doktor dinamičke i kliničke psihologije

Jungovski analitičar, Individualni član IAAP

 

Snežana Manojlović

Dr med. specijalista psihijatrije, PhD

Analitički orijentisani psihoterapeut

Član SDPTS, Provisional IAAP Member. 
 

Jelena Lukic 

Diplomirani psiholog

IAAP router

 

Ljubica Zamurović - Dunđerović
Psihijatar 
Magistar bioloških nauka
IAAP router

 

Branislava Piper

Diplomirani psiholog, MD

IAAP router

 

Nadežda Janaćković

Diplomirani anglista i germanista

IAAP router

 

Marija Tucović

Doktor medicine

IAAP router

 

Zorana Filipović

Specijalista medicinske psihologije

Porodični terapeut 

IAAP router

 

 Ana Jelić

Master kliničke psihologije

IAAP router

 

Tamara Bradić

Master psiholog